Professional Translating, Writing and Editing Services in English and Bahasa Malaysia

By: Cheno Wordsmiths  01-Jul-2012
Keywords: Writing, Copywriting, Resume

Cheno Wordsmiths provides Professional Translating, Writing and Editing Services.

List of writing services – available in English and Bahasa Malaysia:
Proofreading and editing
Academic papers, written assignments, thesis, essay editing
English – Bahasa Malaysia translation
Audio Transcript
Advertising copy / copy writing, press release, email copy
Article re-writing
News articles, features, content writing
Internal communications, Newsletters, Leaflets and pamphlets, brochures, marketing material
Business proposal and documents
Annual report, business report
Resume writing
Product review
Web content writing, blog
Research of general topics, essay writing
Sub Editing
Summary
Slogan writing
Other writing and language services

Bahasa Melayu
Cheno Wordsmiths adalah pakar dalam perkhidmatan terjemahan, menyemak, menyunting dan menulis dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Cheno Wordsmiths berurusan dengan profesional dan kami mampu menghabiskan tugas yang diserahkan dalam masa yang singkat. Caj perkhidmatan kami amat berpatutan. Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan sebutharga anda.

Senarai perkhidmatan – boleh disediakan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu
Menyemak dan Menyunting
kertas Akademik, tugasan bertulis, thesis dan esei
Terjemahan Bahasa Inggeris - Bahasa Melayu
Transkrip dari sumber audio
Salinan Pengiklanan / penulisan iklan, kenyataan akhbar, salinan e-mel
Artikel berita, penulisan kandungan
komunikasi dalaman, risalah berita, brosur, bahan pemasaran
Cadangan dan dokumen perniagaan
Laporan Tahunan, laporan perniagaan
Resume
Kajian bertulis untuk produk
Kadungan bertulis untuk web atau blog
Sub-editor
Penyelidikan topik umum, penulisan karangan
Ringkasan
Slogan
Lain – lain perkhidmatan bahasa dan tulisan

Keywords: Academic Papers, Advertising Copy, Article Re-Writing, Article Writing, Assignment, Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia, Bahasa Melayu, Bm to Bi, Business Report, Content Writing, Copywriting, Creative Writing, Editing, English, English Tutoring, Esei, Essay, Kertas Akademik, Language, Learning Activities, Letter Writing, Menyemak, Menyunting, Other Writing and Language Services, Penulisan Karangan, Perkhidmatan Bahasa Dan Tulisan, Press Release, Proofreading, Resume, Terjemahan, Thesis, Transcript, Translation, Tutoring Services, Writing,