Értelem és érzelem - Sense and Sensibility

By: Dr Katalin Gaal  19-Sep-2011
Keywords: Professional Translator, Hungarian-English

 In Hungarian: Értelem és érzelem (Konyv ismerteto)
Jane Austen még húszéves sem volt, amikor első formájában papírra vetette máig legsikeresebb művét, mely az idők során az egyik legjelentősebb angol klasszikus regénynek ítéltetett. Írásának főhőse a két Dashwood nővér - a józan gondolkodású, higgadt Elinor és szenvedélyesen romantikus, impulzív húga, Marianne. A két lány legfőbb foglalatossága a társasági életnek álcázott férjszerzés. Udvarlóban nincs is hiány: Elinorban a szerény és kedves Edward Ferrars iránt bontakozik ki vonzalom, míg húgának az elragadóan életteli Willoughby csapja a szelet. Az események szövetét öröm és bánat, remény és csalódás, félreértés és meglepetés színezi. Az egyik lovag csélcsap hazugnak, a másik hűséges szívűnek bizonyul, de a végkifejletig még számos váratlan epizód - költözés, vagyonvesztés, kis híján végzetes betegség - csigázza az olvasó izgalmát. Végül persze mindkét lány boldog révbe ér, ám hogy miként és kivel, az csupán az utolsó fordulatok során derül ki. Austen a rá jellemző rendkívül finom iróniával tárja az olvasó elé a látszólag jelentéktelen, ám a szereplők számára mégis monumentális jelentőségű események sorát. A regény egyszerre hű tükre és kaján paródiája a kornak és a megjelenített társadalmi osztálynak.  

English translation: Sense and emotion (sensibility) (Book review)
Jane Austen was not even 20 years old when her most successful work appeared in its first form, which throughout the ages has been judged as one of the most important English classic novels. Its main protagonists are the Dashwood sisters – the sensible and calm Elinor and her passionate, romantic and impulsive sister Marianne. The most important preoccupation of the two girls is the search for husbands in the guise of disguised as socialising. There are no shortage of suitors: Elionor develops feelings towards the modest and friendly Edward Ferrars, while the irresistibly lively Willoughby pursues her sister. The narrative’s texture is coloured by happiness and sadness, hope and disappointment, misunderstanding and surprise. One suitor turns out to be a flirtatious liar, while the other has a loyal heart but the conclusion is only reached through a series of unexpected episodes – moving, the loss of a fortune, a near terminal illness. In the end of course both girls find happiness, however how and with whom is only discovered in the last turn. Austen uses her characteristically refined irony to show the reader seemingly unimportant but for the characters monumentally important events. The novel is simultaneously a faithful mirror and a sardonic parody of the age and the portrayed social class.  

Keywords: Hungarian-English, Professional Translator,